{ Blogazine }
PROFILE

一個要應付兩隻小魔怪‧鍾意飲飲食食‧閒時四圍遊‧又貪靚的在職媽媽 如果想聯絡我可電郵到 ester_cheung@hotmail.com


總查看: 2,184,560
32 FANS
More

【氣炸鍋料理】簡單易做 ♥ 照燒魷魚〈附食譜〉


查看: 112|評論:

2020-10-22 22:39

摘要: 雪櫃支鰻魚汁就嚟到期,加上儍爸話想食魷魚咁就買了隻魷魚返來用氣炸鍋整了 ... 照燒魷魚『照燒魷魚』所需的食材和做法也簡單只需兩種食材 ... 魷魚和鰻魚魷魚也很易處理,買的時候魚檔也會主動幫忙去掉不能食的部份 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION