{ Blogazine }

紋髮/紋髮際線/毛囊仿真技術(簡稱SMP),是於頭皮上進行密集式點刺上色,NPM取得專利,以ROLLER形式進行紋髮,以模擬如人體毛囊的外觀,據稱可營造類似Skinhead或頭髮「剷青」視效。香港紋髮中心 紋髮/ 紋髮際線/紋頭皮/ NPM頭皮模擬毛囊技術


總查看: 249,217
0 FANS
More

頭髮既事,就關紋髮嘅事!


查看: 2019|評論:

2020-4-17 18:05

摘要: 男人唔可以冇男人有d咩唔可以冇.....就係【頭髮】!!.喺而家呢個顏值世代#額角#頭頂#疤痕缺一不可.額角-男人最重要位置之一,透過紋髮絕對可以造成頭髮濃密效果,M字額NoNoNo.頭頂-地中海喺男人既剋星,絕對需要 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION