{ Blogazine }
PROFILE

90後。粉紅色愛好者。愛觀察,常聯想。 ---- 用屬於文迪‧柯的方式 分享生活、享受青春。----- Contact : mandyor911@hotmail.com


總查看: 27,141
0 FANS
More

【Travel】文迪韓行 Chp.1 景福宮&韓服初體驗《西花韓服》


查看: 22070

2017-10-1 16:55

摘要: 講左好耐,好耐,終於可以排除萬難去到韓國旅行喇~第一次去韓國,梗係要著住韓服去景福宮影下相啦-所以第一樣要同大家分享嘅,就係韓服體驗。- 去旅行之前,都已經爬左好多文。 大概都要睇下邊間近,價錢,質量點咁 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION