{ LIFESTYLE }
12 Aug 2017
派對必備!西班牙人氣波點果酒夏天黎到,最適合飲返杯冰涼既飲品,有氣既水果酒就係最佳既選擇,立即有透心涼既感覺。如果加埋可愛既外形,就更加乎合夏日既活力感覺喇!全球知名既水果酒品牌Sangria Lolea就以可愛既波點造型,成為世界各地Instagram紅人既影相道具,係party度飲就啱哂喇!酸酸甜甜既水果口味,加上氣泡,帶黎輕鬆愉快既感覺!池邊party都非常啱呀!各位想令平凡既夏日派對添上新鮮感?記得要預準呢款咁搶眼既Sangria Lolea喇!

source: Sangría Lolea 
YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION