{ Blogazine }
PROFILE

土生土長本土嫩薑。 用插畫描繪搞笑港妹生活! 保證鑊鑊新鮮,鑊鑊金! 喜歡請訂閱, follow FB專頁俾個like支持本地創作! [合作/邀稿: [email protected]]


總查看: 317,778
13 FANS
More

港妹生活。火柴朋友


查看: 512

2018-6-14 22:00

摘要: 【火柴朋友】明明瘦到好似非洲難民咁,但係成日都話自己好肥呀!要減肥啦!????係肥人眼中呢啲説話仲難聽過粗口⋯⋯真係想一把火點著火柴,燃燒吧~~~~~????????????by港妹⑅◡̈*於BLOG內連載會因故事或內容而『跳課』, ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION