{ LIFESTYLE }
07 Dec 2017
情場失敗者!四種依附模式決定分手死因

點解每次戀愛都總係失敗告終?點解明明其他人同你條件差唔多,但就可以順利開花結果?點解每次都係愛上同一類對象?對於咁多個點解,就有心理學家以依附模式黎解釋,即係點?一齊睇下啦!

咩係依附模式?

依附模式係由嬰幼時間開始建立,由最初同父母既關係同互動,影響到長大後同大個關係既建立。雖然細個既事無法改變,但依然可以了解自己既問題係,從以變變改善。1. 焦慮型依附模式 

-總係擔心對方唔愛你 
-對於伴侶既諗法特別敏感
-經常諗戀愛關係
-無法忍受單身
-會急住搵新對象

建議:唔好再用速配app等即食方法(因為通常會遇上同類對象),改以同朋友建立深厚既關係,了解後先投入關係。
2. 迴避型依附模式

-分手後冇乜感覺,好快冇事 
-非常獨立
-少分享內在情感
-受其他人依賴會唔舒服 

建議:多啲看到對方為你做既一切,記低窩心時刻,係回味既時候令你有多啲熱戀既感覺。同時,需要獨處空間時,要直接同對方表達,以免對方無所適從。

3. 安全型依附模式

-信賴另一半,而覺得安全 
-可以表現自己既情感
-對自己有信心 
-做到和平分手

建議:呢個係一個相對健康既
依附模式 ,相信過往感情失敗都只係未遇到合適既對象,只要時間到你就可以享受到美滿成果。
4. 紊亂型依附模式 

-愛對方,卻以相反方式表達
-情感經常改變,而且極端
-對於愛情不知所措
-人際互動不穩定(包括愛情及其他關係)

建議:紊亂型依附模式多數係因為童年創傷,不被接納等原因引起,以致日後對於關係既不安。建議要重新學習表達情緒,以及原諒過去既傷害,必要時要搵專業人士幫助呀!
source: <Eternal Sunshine of the Spotless Mind>
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION