{ LIFESTYLE }
14 Sep 2018
為受傷動物籌款!2019澳洲消防慈善月曆

澳洲消防員月曆推出26年來,已經為不同慈善機構籌得善款!預計今年部分銷售金額將會捐到救助生病同受傷野生動物嘅慈善機構!而月曆方面,就跟往年一樣分不同主題,包括野生動物主題、小貓主題、小狗主題、消防員主題等等!

一齊欣賞下內頁可愛嘅小動物同消防員啦!購買月曆可以睇到更多,又幫助到受傷嘅動物,一舉兩得!

Source:https://www.australianfirefighterscalendar.com/

 

YOU MAY ALSO LIKE
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION